و خداوند مادر را آفرید...

 

بی مانندترین مخلوق خدا... یگانه آفریده ای که می آفریند... بی هیچ چشمداشتی...

تجسم عشق... و بزرگترین واسطه لطف خدا بر روی زمین...

مادر یگانه است و تکرارناپذیر...

باشد که تا هست و هستیم از آغوش پرمهرش بهره مند باشیم و در دریای لطف بی کرانه اش غوطه ور.

روز مادر را به تمام زنان این سرزمین شادباش می گوئیم و برایشان از خداوند مهربان سلامتی و بهروزی را آرزومندیم.

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست.از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.